Kontaktirajte nas!   011/3546-067 |  office@dunavauto.co.rs

DUNAV ŠLEP

Dunav šlep

Poštovani osiguranici,

Kompanija „Dunav osiguranje" a.d.o. tradicionalno je opredeljena da svojim osiguranicima uvek pruži više, a naročito onda kada je najpotrebnije.

Saglasan tom opredeljenju Kompanija "Dunav osiguranje" a.d.o. bez povećanja troškova registracije motornog vozila, pružaće svim osiguranicima, koji poseduju motorno vozilo ukupne mase do 3.500kg (automobile i druga putnička i laka teretna vozila), kao i polisu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti, uslugu šlepovanja u slučaju saobraćajne nezgode.

Na taj način, pored pokrića za štete pričinjene trećim licima, bićete obezbeđeni i uslugom šlepovanja, ukoliko je potrebno.

Dovoljno je samo da pratite uputstva navedeno u tekstu koji sledi i pozovete kontakt centar DUNAV AUTA na broj telefona 0800 334 335

Uputstvo u slučaju saobraćajne nezgode:

  1. Ostanite pribrani
  2. Isključite motor, uključite sve pokazivače pravca, postavite sigurnosni trougao na bezbednom rastojanju, obavestite policiju i/ili službu hitne pomoći i preduzmite druge raspoložive mere kako bi upozorili ostale učesnike u saobraćaju o postojanju nezgode
  3. Upozorite sva lica da se sklone sa kolovoza da ne bi bila povređena i da ne bi uništavala tragove nezgode
  4. Obavestite policiju i ostanite na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja
  5. Ukažite pomoć povređenima, odnosno prvu pomoć ili medicinsku pomoć u skladu sa svojim znanjima, sposobnostima i mogućnostima
  6. Preduzmite sve mere zaštite koje su u Vašoj moći da se spreči nastajanje novih i uvećanja postojećih posledica i povreda
  7. Obezbedite tragove i predmete nezgode, pod uslovom da time ne ugrožavate bezbednost saobraćaja.

Ako je za Vaše vozilo neophodno šlepovanje, postupite na sledeći način:

  • Pozovite kontakt centar Dunav auta na broj telefona 0800 334 335
  • Pripremite DUNAV AUTO karticu i operateru pročitajte serijski broj sa kartice kako biste se identifikovali kao korisnik usluge